OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Herunder brand og materiale information

 

Der stilles ofte spørgsmål ved, om MAGU og ISOBYG som bygge materiale er brandfarligt og hvad siger Erhvervs og Byggestyrelsen. Selvom ISOBYG byggesystemer er forholdsvist nyt i Danmark, så har MAGU systemet mere end 45 på bagen, og er således et meget gennemtestet system. Derfor har vi lavet nedenstående FAQ, med en række af de mest almindelige spørgsmål vi får fra kunder, når de hører om dette.

 

Hvilke materialer består ISOBYG blokken af?

Blokken er lavet af Styropor (også kendt som EPS eller Flamingo). De fleste kender materialet fra f.eks. gulvisolering, blomsterkasser, emballage osv. Dog er den Styropor, som benyttes til at producere ISOBYG blokken lidt anderledes, idet den har en ret høj tæthed. Dvs. at den er meget hårdere end den Styropor, som man normalt har i hænderne. Den høje tæthed sikrer, at blokkene kan modstå det store tryk, når man fylder beton i, samt giver en høj isoleringsværdi.

 

Kan Styropor/EPS brænde?

Nej, det brandhæmmede Styropor/EPS vil ikke brænde. Det smelter og er selvslukkende. Det kan for øvrigt oplyses at ISOBYG blokkene brænder dårligere end normal Styropor, da det er tilsat brandhæmmende stoffer, som gør, at styroporen ikke kan brænde af sig selv. Dvs. det slukkes automatisk, når der ikke er direkte flammer på.

 

Afgiver Polystyre/EPS farlige dampe under brand?

Ved 600 grader C vil det brandhæmmede EPS begynde at smelte. EPS er lavet af 98% luft og der er færre giftige dampe PPM (Parts Per Million) end når træ brænder. I modsætning til træ har EPS selvslukkende brandhæmmet skum. Der er på BASF, som fremstiller kemien, lavet et forsøg med Rotter. De overlevede brand/røg ved Styropor/EPS, men ikke ved træ! Stoffet som er i Neopor´en er Hexabromcyclododecan (HBCD(D)).

 

Hvordan brandbeskyttes MAGU/ISOBYG?

Jf. bygningsreglementet skal man afdække isoleringsmaterialer, som er brandfarlige med en "klasse 1" beklædning. Det er dog langt fra alle "klasse 1" beklædninger, som kan benyttes, når isoleringen bagved er EPS. Beklædningen skal således beskytte EPS'en, så denne ikke tager skade de første 10 minutter. Derfor skal der både på inder- og ydervæg beklædes med en gips plade eller et tykt pudslag.

Byggematerialet beskyttes med en klasse 1 beklædning af pudset gips. Da EPS begynder at deformere ved over 100 grader, så skal beklædningen holde temperaturen herunder. Og det er gips et glimrende materiale til. Pga. det kemisk bundne vand i gipsen, som frigives under brandpåvirkning holder gipsens temperaturen lige under 100 grader på bagsiden indtil der ikke er mere vand tilbage i gipsen. Udebeklædning er der mange muligheder for, med bl.a. mursten, træ, fliser eller puds. I samtlige tilfælde er der tale om en klasse 1 beklædning, som beskytter den ikke brandbare og selvslukkende EPS.

 

Kan tagkonstruktionen brænde? 

bozels tagkonstruktioner er helt enestående, da disse ikke indeholder træ. Den bærende del er beton som ikke er brandbart, og derfor er der ingen nedstyrtningsfare. Isoleringen på indersiden er en 100 mm Styropor/EPS, som er fast indstøbt i betonen og derfor kan denne ikke løsne sig og falde ned under brand. Isoleringen smelter ved brand og drypper, og dette er ved varme over 600 grader. Brandbeskyttelsen er en klasse 1 beklædning med 20 mm gips, pudset op uden samlinger. På oversiden er isoleringen 250-350 mm afsluttet med Rockwool bats som fastgøres på tagpap, og således er Styropor/EPS brandbeskyttet.

 

Kan etageadskillelsen brænde? Bozels tagkonstruktioner er også her helt enestående, da disse ikke indeholder træ. Den bærende del er beton, som ikke er brandbart, og derfor er der ingen nedstyrtningsfare. Isoleringen på indersiden er en 100 mm Styropor/EPS som er fast indstøbt i betonen og derfor kan denne ikke løsne sig og falde ned under brand. Isoleringen smelter ved brand og drypper, og dette er ved varme over 600 grader.B randbeskyttelsen er en klasse 1 beklædning med 20 mm gips, pudset op uden samlinger.

 

Gennembrydning af brandbeskyttelsen: Samtlige loftspots monteres med en ”safebox” som sikrer, at skulle der opstå brand i spotten selvslukkes denne med safeboxen. Der anvendes brandbeskyttende stikdåser, og bozel har valgt at indstøbe stikdåserne i konstruktionen og brandbeskytte med en klasse 1 beklædning omkring dåsen. Dette laves ikke i træ konstruktioner, og samtidig er dåsen brandsikret og godkendt af sikringsstyrelsen:

 

Svar fra Sikkerhedsstyrelsen: "Sikkerhedsstyrelsen har ikke bemærkninger til installationsmåden ud fra de givne oplysninger. Med venlig hilsen Carsten Jakobsen, El-ingeniør, M.IDA, Sikkerhedsstyrelsen". Spørgsmålet var: "Spørgsmål om montage af loft og væg dåser. Min kunde ønsker at opføre parcelhuse med polystyren isolering. Konstruktion: Indervægge/ lofter er gips 1-2 lag med polystyren plader ca.> 50 mm i vægge, tykkere i loftet, herefter gibs eller støbt beton, herefter igen polystyren. Vi ønsker at anvende LK "forfra" dåser i gips vægge/lofter samt LK " PL" dåser i lofter. Pl dåser er monteret plan med gips plader. Vil disse dåser kunne monteres på denne måde lovmæssigt. Vi har spurgt LK kundeservice som ikke ser noget problem. Polystyren plader kan ikke brænde i nævnte konstruktion."

 

Hvad sker der hvis der skulle opstå en brand?

Som et af de eneste huse er der ingen træ i Bozel konstruktionen. Skulle en brand opstå i bygningen, vil isoleringen smelte, og beton konstruktionen blive stående. At huset ned brænder sker ikke, da beton konstruktionen bliver stående.

 

Hvad siger forsikringen?

Der er ingen problemer med at få bozel husene forsikret. Bozel samarbejder med flere forsikringsselskaber, og vores konstruktioner er gennemarbejdet. Yderligere stiller vi måske landets billigste byggeskadeforsikring, samt tilbud om hus forsikringer.

 

Vi har fra vore leverandør modtaget en række dokumentationer, og generelt er løsningerne anerkendte og selvfølgelig lovlige i EU. Vi håber med ovenstående, at vi har svaret på det meste. Nedenstående kan måske svare på yderligere spørgsmål.

Udover at MAGU/ISOBYG systemet som brand sikker konstruktion, har bozel konceptet mange andre gode fordele:

 

Hvordan deponeres Styropor/EPS?

Styropor/EPS anvendes på forbrændingen som energi, og det skal ikke deponeres. Styropor/EPS er væsentligt mere miljøvenlig end f.eks. mineraluld som kræver op til 3x4 gange mere energi og dermed CO2 at fremstille – samtidig med, at det ikke kan bortskaffes men skal deponeres. Fremstilling af materialerne udleder kun 1/3 CO2 kontra mineraluld! 98% luft og 2% olie.

 

Giver styropor/EPS ikke et dårligt indeklima?

Nej, på ingen måde. Konstruktion sikrer, at du får et tæt hus, hvilket bygningsreglementet stiller krav om. Styroporen afgiver ikke nogle giftige dampe eller lignende. Styropor er et meget kemisk indaktivt stof, hvilket også er en af grundene til, at man bruger det til emballering af madvarer. Selvom Styrporen er svagt diffusionsåben, er den rigtige måde at slippe af med fugt gennem korrekt udluftning/ventilering. I dag er der en række lovkrav til udluftning, hvilket sikrer et sundt indeklima, når disse overholdes. Bl.a. er der ofte udluftningsventiler i moderne vinduer, ligesom mange nye huse i dag bygges med genvex anlæg.

 

Hvordan hænger man tunge genstande op?

Der findes en række forskellige muligheder for at fastgøre og hænge ting op i en gipsvæg uden problemer, ligesom der findes EPS skruer som kan belastes med mere end 30 kg. Tungere genstande fastgøres direkte i betonvæggen, som kun befinder sig 5 cm. bag det inderste lag Styropor. Ønsker man en væg som man direkte kan skrue i, kan man i stedet for en gipsplade anvende en fibergipsplade.  

 

Er der mulighed for Skimmelsvamp?

Nej, bozel konstruktionen er ikke et organisk materiale, og derfor er der ikke mulighed for skimmelsvamp. Dette er en af de store årsager til vores gennemarbejdede bozel koncept. Vi har hverken træ eller gipsplader med papir beklædning, som skimmelsvamp kan angribes.

 

Kan huset angribes af insekter, skadedyr?

Nej, der er intet at leve af, således er bozel konstruktionen en af de eneste som ikke kan angribes og ødelægges af insekter eller skadedyr.

 

Mange design fordele:

 • Ekstrem lavenergi. 20% bedre isolering pr. cm end klasse 37 isolering

 • Ingen kuldebroer. Isoleringsmaterialet er tæt og bygges sammen

 • Lave linjetab. Ingen mulighed for utætte konstruktioner med skader til følge

 • Mange formmuligheder. Designs har frie hænder. Mulighederne er uendelige

 • Utalige facade beklædninger. Tegl, fliser, træ eller puds - valget er dit

 • Hurtig byggeproces. Huset lukkes hurtigt, så arbejdet inde påbegyndes hurtigt og tørt

 • Enkel byggeproces. Håndværkerne har lette materialer, få værktøjer, få muligheder for fejl og ingen tunge løft. Simpelt system med få varenumre. Håndværkeren har altid, hvad han skal bruge, og der er ingen ventetid

 • Tør og ren byggeproces. Eps tåler vejr, vand og vind og kan derfor bygges året rundt. Våd isolering og dyre reparationer er ikke til følge. Ingen handsker er påkrævet, fordi materialerne er rene og lette.

 • Tyndere vægge. Flere bolig m2 eller mindre hus med færre omkostninger

 • Klimavenlig løsning. Fremstilling af materialerne udleder kun 1/3 CO2 end mineraluld! 98% luft og 2% olie. Affaldet er let at deponere/forbrænde

 • Lavenergi vinduer. 3lags glasvinduer er grundlaget for en nul energi løsning i bozel huset. Specielle fæstningsløsninger med mindre kuldebroer. Husets vinduer leveres med en u-værdi på 0,8

 • Ventileret energiløsning. Husets varme er leveret af Nilan ventilationssystem

 • Astmavenlig. Ventileret- og astmavenlig bolig

 • Kan aldrig rådne. Ingen fugtskader og skimmelsvamp

 • Vedligeholdelsesfri. Super vedligeholdelsesfrie løsninger overalt

 • Jernarmeret beton. Ingen specialstål og store bjælker. Huset bærer sig selv

 • Tåler kraftig modstand. Huset er ”crash” fri og har modstået biltesten.

 • Lyd. 1/3 del af Danmarks huse ligger i farlige støjzoner. Bozel huset er støj isoleret og blandt verdens bedste